Suomen Asuntoliitto r.y.

Suomen Asuntoliitto r.y. on perustettu vuonna 1964. Yhdistyksen tarkoituksena on edistää asunnontarvitsijoiden ja asunnonkäyttäjien etujen mukaista asuntopolitiikkaa. Suomen Asuntoliitto korostaa toiminnassaan mm. maapolitiikan tärkeyttä, pienimuotoisen rakentamisen ja ihmisten mahdollisuutta hankkia oma asunto kohtuullisin kustannuksin.
Suomen Asuntoliitto on painottanut viime vuosina erityisesti viihtyisän asuinympäristön merkitystä.

Suomen Asuntoliitto on Osuuskunta Suomen Asuntomessujen ja SFHP:n jäsen.

Suomen Asuntoliiton toimintamuodot:
- Keskustelutilaisuudet ja seminaarit
- Julkaisutoiminta mm. Asumistaso-vuosikirja
- Lausuntojen antaminen asuntopoliittisista aiheista
- Asuntoasiain kuluttajavalistustoiminta
- Ympäristöpalkinnot

AJANKOHTAISTA:

Julkaistu Asumistaso 2016-2018

TULEVAA:

- Tulossa syysseminaari.